Noticiari

El catàleg de pintura de Rafael Benet

 

Va ser la professora de la Universitat de Barcelona Alícia Suàrez, en el marc de la seva tesi doctoral, qui va iniciar als anys vuitanta la catalogació de l’obra pictòrica benetiana, catàleg raonat que, degudament ampliat amb noves aportacions, publicà aquesta fundació el 1991, dins la monografia Un estudi sobre Rafael Benet.

 

En aquella obra -que des de fa molts anys es troba exhaurida-, s’hi aplegaven un total de 367 pintures. Per definició, però, un catàleg queda obert a la seva permanent revisió. Per això, la nostra fundació, com a conseqüència de les recerques efectuades amb posterioritat, publicà el 2004 una edició revisada sota el títol Rafael Benet (1889-1979). Catàleg revisat i actualitzat de l’obra pictòrica.

 

En aquest nou volum -del qual encara queden alguns exemplars a la venda-, a més de les obres ja inventariades en l’anterior monografia, se n’hi catalogaren 84 de noves.

 
D’ençà d’aquesta nova publicació la fundació ha prosseguit de manera constant en la seva tasca d’actualització del referit catàleg. Fruit d’aquesta labor s’han incorporat fins al dia d’avui –febrer del 2020– 23 pintures més, per la qual cosa el corpus catalogat de l’obra pictòrica de Rafael Benet es composa avui dia d’un total de 474 obres. A més a més, cal tenir en compte que aquesta tasca de permanent actualització ha suposat també la revisió, modificació i incorporació de noves dades sobre la bibliografia, les exposicions i l’històric de 248 obres que prèviament ja estaven catalogades, la fitxa de les quals, doncs, s’ha revisat i ampliat.

 
És propòsit d’aquesta fundació, en un futur no massa llunyà, poder posar a l’abast de tothom el catàleg actualitzat de l’obra pictòrica de Rafael Benet, mitjançant la seva publicació a la nostra pàgina web. Tanmateix, moltes de les imatges d’aquestes pintures que es conserven a l’arxiu de la fundació no assoleixen prou qualitat per a la seva edició en format digital.

 
Per això demanem a tots els posseïdors de pintures de Rafael Benet que es posin en contacte amb aquesta fundació per tal de poder tenir imatges de les seves obres d’una resolució adient i contribuir d’aquesta manera a la publicació de l’esmentat catàleg raonat.

 
Podeu posar-vos en contacte amb nosaltres a través del correu electrònic següent: